Rozvody vody

 

Našou  prioritou je spolupracovať s projektantmi a snažiť sa presadzovať novú technológiu rozvodov pitnej a teplej úžitkovej vody . Používame väčšinou systémy rozvodov od popredných svetových výrobcov, čo je zárukov kvality, a garantujeme vám aj kvalitne odvedenú prácu. 

Už dlhší čas montujeme systém rozvodu vody cez rozvádzač , čím minimalizujeme počet spojov čo znamená, že spoje sú len vo vývodových armatúrach .To znamená, že v podlahe nie je žiadny spoj a tým minimalizujeme možnosti porúch .

Po montáži rozvodu vodovodu je samozrejme u nás aj následná dezinfekcia rozvodov podľa predpísanej normy STN EN 806 , prístrojom REMS Multi push